img_01_1920x1080

Om Vikinglam®

Landbrug i Grønland daterer sig tilbage til Nordboernes landbrug i middelalderen fra ca. år 1000 – år 1500. I disse år levede Nordboer og Inuitter side om side. Nordboerne har sikkert lært meget af Inuitterne om fangst og overlevelse i de barske omgivelse og har i svære perioder levet som Inuitter af fangst. Den lille istid fra slut år 1400 har langsomt fortrængt de arbejdsomme Nordboer – der i øvrigt allerede dengang havde livlig handel med Europa med luksusvarer som f.eks. Hvalrostand. De 400 år Nordboerne levede i Grønland skabte grundlaget for en landbrugstradition der den dag i dag er en af hjørnestenene i hverdagens Sydgrønland.

Siden midten af 1700 tallet drev en blandingskultur af Inuit og Nordisk oprindelse landbrug i Sydgrønland, primært med kvæg og geder, og her har været tale om en livsform som har lignet meget Nordboernes liv i middelalderen.

 

Først omkring år 1900 blev fåret genindført i Sydgrønland. Dyrene kom fra Færøerne og Island, og i årtier har man ved hjælp af nøje og selektiv avlsarbejde med nøjsomhed og hårdførhed, opnået en race som er tilpasset livsbetingelserne og besidder en imponerende modstandskraft.

 

Betingelserne for landbrug i Sydgrønland er barske, men samtidig garanti for meget høj kvalitet. De store lammeflokke går frit omkring i enge og på fjelde hvor de lever af græs, pil, birk og urter. De drikker af det helt rene og mineralholdige vand fra elve og søer og er forskånet for sygdom og smitte på grund af de gode pladsforhold samt Sydgrønlands isolerede beliggenhed.

Vikinglam® garves i Spanien hvor man har mere end 700 års tradition for garvning, og garves samt certificeres i henhold gældende EU standarder og regler.

Vintrene er strenge og lange og de dygtige fåreavlere benytter enhver ledig stund til at sørge for vinterfoder i form af korn, græs der slås til hø. Livet som fåreavler er isoleret og de kommer kun omkring og ser til deres dyr via hesteryg eller joller.

Dyrene slagtes lokalt i Sydgrønland. Også her kommer sejlads på tale, og alle lam hentes af slagteriet hos hver fåreavler med landgangsfartøj. Slagteriet arbejder hurtigt, skånsomt og effektivt, som ethvert moderne slagteri, og hele arbejdet er gjort på 4-6 hektiske uger.